Budżet

BUDŻET ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4: 5 467 049 zł

Wykaz Planu Finansowego dochodów i wydatków szkoły na rok 2019. W/w kwota przeznaczona jest na:

 1. wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 2. bieżące opłaty za media,
 3. bieżące remonty,
 4. zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
 5. dokształcanie nauczycieli,
 6. zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
 7. zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
 8. zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki szkolnej
 9. ZFŚS
 10. składki na ubezpieczenie społeczne

Stan na 01.01.2019r.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Łodzi
data: 11-05-2019
wytworzył: Anna Pikierska
data: 11-05-2019
data: 11-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 141