Status prawny

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Organem prowadzącym jest Miasto Łódź

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespółem Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 jest Łódzki Kurator Oświaty.

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Łodzi

Statut Szkoły Podstawowej nr 26 im. Armii „Łódź" w Łodzi

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Łodzi
data: 15-05-2019
wytworzył: Michał Różański
data: 15-05-2019
data: 15-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 114